Kuljetuksia merireittejä pitkin

Kuljetuksia merireittejä pitkin

Mitä tiedämme siitä, kuinka tavarat toimitetaan meille, kun tilaamme jotain esimerkiksi Yhdysvalloista? Sen vaan, että tavara voi saapua joko lento- tai meriteitse ja siinä se. Merikuljetuksilla on kuitenkin olemassa omia reittejä, joista on hyvä tietää edes jotain vaikka yleissivistyksen kannalta. Tässä kirjoituksessa tutustumme muutamaan tärkeään merireittiin ja tulemme ymmärtämään, miten tietyt pienet paikat voivat olla erittäin merkityksellisiä merenkulun ja laivaliikenteen kannalta – ja sen kautta helpottavat logistiikan haasteita. Meriliikenne kuljettaa noin 80 prosenttia koko maailman kuormista ja juuri meriteitse tapahtuvilla kuljetuksilla on tärkein rooli koko maailman kaupankäynnissä.

Panaman Kanava

Panaman kanava yhdistää Tyynenmeren ja Atlantin valtameren. Sitä voi ajatella muutenkin: se on kahden Amerikan, Pohjois- ja Etelä-Amerikan mantereiden jakoviiva – ja näin se onkin. Panaman kanava on 82 kilometriä pitkä, ja näistä kilometreistä 65 on rakennettu kuivaan maahan. Kanava avattiin laivaliikenteelle vasta vuonna 1914, vaikka sen tarpeellisuus ymmärrettiin jo 1500-luvulla, tosin sen aikainen tekniikka ei voinut mahdollistaa tällaiseen hankkeeseen ryhtymistä. Panaman kanavan merkitys on tänä päivänä valtava: aikaisemmin merikuljetukset Yhdysvaltojen itärannikolta saman valtion länsirannikolle olivat noin 23 tuhatta kilometriä pitkiä, sillä silloin jouduttiin kiertämään koko Etelä-Amerikka; tänä päivänä vastaava kuljetus on vain 9,5 tuhatta kilometriä pitkä. Aikamoinen saavutus. Panaman kanavalla on valtava geopoliittinen vaikutus ja se on yksi vilkkaimmin liikennöidyistä merireittikanavista.

Panaman Kanava
Panaman Kanava

Englannin Kanaali

Tai tutummalta nimeltään La Manche, jonka alle on rakennettu kuuluisa Eurotunneli junaliikennettä varten, on maailman vilkkain merireitti. Englannin kanaali yhdistää Atlantin valtameren ja Pohjanmeren, ja sen eri rannoilla sijaitsevat Ranska ja Iso-Britannia. Englannin kanaalin pituus on 578 kilometriä ja se on kapeimmillaan 32 kilometriä; pienin syvyys on 23,5 metriä. Tätä merireittiä pitkin kulkee päivittäin noin 500 laivaa toimittaen tavaraa sekä Ranskan ja Englannin välillä että muutenkin – niin, että laivojen ei tarvitse kiertää Iso-Britannian saaristoa. Tänä päivänä toimiva Eurotunneli on myös tärkeä logistiikkareitti: se yhdistää Ranskan ja Englannin ja siellä kulkeviin juniin voidaan mennä niin tavallisena matkustajana kuin esimerkiksi oman auton tai moottoripyörän kanssa – ja sama juna kuljettaa myös rekkoja. Eurotunneli on rakennettu La Manchen eli Englannin kanaalin vesien alle ja junamatka kestää vain vajaan tunnin – uskomattoman nopea tapa saada tavarat siirrettyä mantereelta Iso-Britanniaan ja takaisin.

Malakansalmi

Vielä yksi erittäin tärkeä merireitti kulkee Malakansalmen kautta, joka sijaitsee Malakan niemimaan ja Indonesian Sumatran saaren välissä. Se on Intian valtameren ja Tyynenmeren tärkein yhdistysreitti, jonka kautta toteutuu merenkulku erittäin tiheään asuttujen maiden välillä – Intia, Indonesia ja Kiina ovat Malakansalmen pääkäyttäjiä. Vuodessa Malakansalmen kautta kulkee noin 50 tuhatta alusta ja ne palvelevat noin neljänneksen koko maailman meriteitse tapahtuvasta tavarankierrosta. Vuonna 2016 Malakansalmen kautta kuljetettiin noin 16 barrelia öljyä päivittäin, mikä sai Malakansalmen tärkeimmäksi öljyn kuljetusreitiksi. Muita tätä salmea pitkin kuljetettavia kuormia ovat hiili, palmuöljy ja Indonesiasta kotoisin oleva kahvi. Vaikka maapallon valtameret tuntuvat hyvin isoilta, merenkulun toiminta keskittyy enimmäkseen satamiin ja tällaisiin pieniin paikkoihin. Valtamerellä harvemmin näkee vastaan tulevia laivoja, kun taas isoon satamaan tullessa voi tuntea merenkulun merkityksen ja sen suuruuden sekä laajuuden. Maailman yhteisestä merenkulkulinkistä kuva havainnollistuu parhaiten: valtamerellä pyörii laivoja paljon, mutta rannikoilla niitä on useita kertoja enemmän – ja rannoillahan ne tärkeimmän merilogistiikan prosessit tapahtuvatkin.