Miekkavalas – yksi planeettamme mahtavimmista pedoista

Miekkavalas – yksi planeettamme mahtavimmista pedoista

Miekkavalas on suurin valaslaji delfiinien heimossa. Miekkavalaista käytetään myös nimitystä tappajavalas. Miekkavalas onkin yksi planeettamme merten mahtavimmista pedoista, joka syö monipuolisesti kaikenlaisia erilaisia merieläimiä, kuten esimerkiksi kaloja, lintuja, mustekaloja sekä merinisäkkäitä. Miekkavalaiden levinneisyysalue kattaa lähes kaikki meret, muttei kuitenkaan Itämerta.

Miekkavalasurokset painavat 7–10 tonnia ja ovat pituudeltaan 7–10 metriä. Naaraat ovat uroksia pienempiä, ne painavat 4–6 tonnia ja ovat pituudeltaan noin 6,5 metriä. Miekkavalas on ruumiinrakenteeltaan sukkulamainen ja tukeva. Sen selkäevä on korkea ja muistuttaa hain selkäevää. Uroksilla selkäevä saattaa olla jopa 1,8 metriä korkea. Miekkavalailla on suussaan 10–13 paria kartiomaisia ja teräviä hampaita, joiden pituus on noin 7,6 cm.

Miekkavalas on selästä ja sivusta musta, sen kyljet ja vatsa ovat valkoiset, ja sillä on valkoiset soikeat laikut silmien yläpuolella. Väritys toimii erinomaisena suojavärinä, ylhäältä katsottuna musta selkä ei erotu tummempaa merenpohjaa päin ja alhaalta katsoen vatsan valkoinen väri sulautuu auringon valaisemaan merenpintaan.

Miekkavalaiden elinalueet ja ravinto

Miekkavalaat ovat ihmisen lisäksi laajimmalle levinnyt nisäkäslaji. Lähes kaikissa maailman merissä esiintyvä miekkavalas on myös maailman laajimmalle levinnyt petoeläinlaji. Miekkavalaita havaitaan eniten Japanin, Pohjois-Amerikan rannikon, Luoteis-Euroopan ja Etelämantereen vesillä, sillä miekkavalaat viihtyvät parhaiten napa-alueiden viileissä rannikkovesissä. Miekkavalaiden määräksi arvioidaan noin 100 000 yksilöä.

22

22

Miekkavalaat ovat ainoita muita nisäkkäitä saalistavia valaita. Nisäkkäistä ne syövät muun muassa hylkeitä ja mursuja sekä muita delfiinejä tai valaita. Niiden ruokavalio on monipuolinen koostuen esimerkiksi kaloista, mustekaloista, kalmareista, linnuista, kilpikonnista ja haista. Miekkavalaiden tiedetään saalistavan toisinaan jopa valkohaita sekä suuria hetulavalaita.

Miekkavalaat syövät päivässä lähes 230 kg ruokaa. Saaliin paikallistaminen tapahtuu kaikuluotauksella ultraääniä käyttämällä. Saalistaminen tapahtuu joko yksin tai parvessa, jotka muodostuvat emovalaan ympärille rakentuneista perheistä. Miekkavalasparvi voi usein erikoistua joidenkin saaliseläinten pyydystämiseen. Esimerkiksi pääasiassa kaloja ravintonaan käyttävät parvet voivat piirittää kalaparven ja pitää kalat koossa, kunnes jokainen lauman jäsen on käynyt syömässä. Miekkavalaat voivat myös iskeä kaloja tainnoksiin pyrstöllään. Hylkeitä valaat saalistavat pudottamalla niitä jäälautoilta kallistamalla.

Elämä ja lisääntyminen

Miekkavalasnaaraat saavuttavat sukukypsyyden noin 10 vuoden iässä ja ovat hedelmällisimmillään 20-vuotiaina. Miekkavalasnaaraat kantavat poikasiaan neljästätoista viiteentoista kuukautta. Valaat pariutuvat pian synnytyksen jälkeen. Vastasyntynyt miekkavalaan poikanen on 2–3 metriä pitkä ja painaa hieman alle kaksisataa kiloa. Miekkavalaiden synnytyksessä on mukana emon lisäksi vähintään yksi toinen miekkavalas. Emo imettää poikasiaan yli vuoden ajan.

Emovalaan ympärille muodostuu perheitä, jotka pysyvät yhdessä koko elämänsä ajan. Laajemmista perheistä muodostuu laumoja, jotka yhdistyvät samanlaista ääntelyä käyttäviksi heimoiksi. Laumoissa voi olla jopa sata yksilöä, mutta yleensä niissä on 5–30 valasta. Miekkavalasnaaras voi saavuttaa jopa yli sadan vuoden iän. Urosten keskimääräinen elinikä on noin 29 vuotta, mutta ne voivat elää jopa 60 vuoden ikäisiksi.

Miekkavalas ja ihminen

Vapaana elävät miekkavalaat eivät yleensä käy ihmisen kimppuun, eikä tiedossa ole kuin harvoja tapauksia hyökkäyksestä. Miekkavalaiden pyydystämisen yhteydessä ne ovat kuitenkin aiheuttaneet vaaratilanteita pyydystäjilleen itsepuolustukseksi tai lauman suojelemiseksi. Miekkavalaat ovat toisaalta myös auttaneet valaanpyytäjiä paljastamalla ryhävalaiden saapumisen hyppimällä ja jouduttamalla sen jälkeen harppuunoiden valaiden kuolemaan. Palkkioksi tästä ne saivat viedä valaista haluamansa osat ennen kuin ihmiset ottivat loput talteen.

Vankeudessa pidetyt miekkavalaat ovat vahingoittaneet ja jopa tappaneet muun muassa niitä hoitaneita kouluttajia. Floridalaisessa SeaWorld-vesipuistossa vankeudessa pidetty miekkavalasuros Tillikum oli osallisena kaikkiaan kolmessa eri vuosina tapahtuneessa kuolemaan johtaneessa välikohtauksessa.