Yleiskatsaus merenkulkuun

Yleiskatsaus merenkulkuun

Mitä merenkulku on? Siihen kuuluu kymmeniä ammatteja ja satoja tuhansia erikoistermejä, siinä on olemassa eri aloja ja niiden ala-aloja, siellä pyörii iso raha ja suuret riskit. Mitä muuta? Merenkulun perussäännöt luotiin noin viisi tuhatta vuotta sitten eivätkä ne ole paljon muuttuneet sen jälkeen. Merenkulku on lisäksi monen alan tärkein kehitystekijä, joka mahdollistaa sekä kuljetukset että erilaiset tutkimukset. Juuri merellä tapahtuvien matkojen avulla saimme tietoa muista olemassa olevista mantereista ja maista; juuri merenkulku on mahdollistanut erilaiset tutkimukset sekä maantieteellisessä että poliittisessa ja kulttuurisessa merkityksessä. Mitä se merenkulku siis on?

Mitä Ja Miksi?

Ensimmäiset merenkulkijat olivat etsimässä uusia paikkoja, mutta hekin tarvitsivat tuon aikaista rahaa matkustaakseen ja löytääkseen ennen näkemättömiä maisemia ja kansoja. Kuuluisa portugalilainen Vasco da Gama ei ollut pelkästään tutkija vaan alkuperäinen ajatuksensa oli löytää erilaisten mausteiden kasvupaikat. Hän osti mausteita kolmella sentillä ja myi niitä kahdeksallakymmenellä sentillä – aikamoista kauppaa siihen nähtynä, että tämän toiminnan rinnalla hän matkusti koko ajan. Merireittien avulla merimiehet siis tyydyttivät sekä oman kansan että itsensä tarpeita: he matkustivat ja tekivät kauppaa. Tänä päivänä mikään ei ole muuttunut: jos jotain voi saada toisen mantereen maista halvemmalla kuin kilpailijoilta, siihen tulee kuulumaan merireittitoimituksia. Kuten joku viisas on aikoinaan sanonut – jumala on mitä todennäköisimmin ollut laivanomistaja, sillä muuta syytä sille, miksi hän peitti kaksi kolmasosaa maapallosta vedellä ja sijoitti tärkeimmät resurssit kauas niiden käyttöpaikoista ei yksinkertaisesti löydy.

Merenkulkua käytetään eniten tavarantoimitukseen. Merenkululla mahdollistetaan erilaisten raaka-aineiden siirtyminen mantereelta toiselle ja merenkulkua käytetään myös saman mantereen tavarantoimituksissa: esimerkiksi Yhdysvallat ja Venäjä ovat sen verran suuria maita, että jotkut toimitukset onnistuvat helpommin ja halvemmin laivalla kuin lentokoneella. Mitä maailmassa kuljetetaan? Kaikkea kuljetettavaa. Öljyä, mineraaleja, jyvää, kemiallisia aineita, erilaisia konttikuormia, erikoistavaraa ja tietysti ihmisiä.

Missä Ja Kuka?

Kolme pääasiallista merikuljetusympäristöä ovat Atlantin valtameri, Tyynimeri ja Intian valtameri. Tärkeimmäksi voisi sanoa Atlantin valtameren, sillä sen ympärille on sijoittunut useita maita: Yhdysvallat, koko Eurooppa, koko Etelä-Amerikka kaikkine valtioineen, Venäjä ja Afrikan maat. Tyynimeri palvelee taas enemmän jättitalouksia kuten Kiinaa, Japania, Etelä-Koreaa ja Venäjän itärannikolla sijaitsevia yrityksiä sekä tehtaita. Jäämerelläkin kuljetaan silloin tällöin ja siellä kulkevat alukset ovat useimmiten erikoisaluksia, jotka joko kuljettavat erikoisia kuormia tai niillä on muuten erikoisempi tarkoitus – esimerkiksi tutkimus- tai pelastustoiminta.

Tavaraa kuljetetaan yleensä ostamalla kuljetuspalveluita kumppaneita. Hyvin harva raaka-ainetoimittaja on onnistunut järjestämään itselleen oman laivaston, jonka avulla kuljettaisi kuormia ympäri maailmaa, kun sitä varten on jo olemassa merilogistiikan ammattilaisia. Nämä ammattilaiset tietävät, mitä voidaan lastata mihinkin laivaan, missä satamassa palvelu on halvempaa, mikä merireitti on turvallisempi ja mitä tilauksia pitää ottaa toimituksen päätepisteestä saadakseen laiva lastatuksi myös paluumatkalle. Merilogistiikka on aivan oman luokkansa bisnes, jossa pyörii isoa rahaa, isoja riskejä, isoja haaveita ja isoa korruptiota.

Satamat ovat yksi meriliikenteen avainpaikoista. Nykymaailmasta löytyy yli kolme tuhatta satamaa, ja niiden palvelut poikkeavat toisistaan merkittävästi. Satamassa tapahtuva toiminta pitää sisällään niin merenkulkuammatteja kuin myös rajanvartija- ja tullityötä, mikä taas vaikuttaa sataman palveluiden hintaan. Satamaterminaaleilla on melkein monopoolinen asema: jos maasta löytyy vain yksi satama ja tullikäytännöt ovat suhteellisen löysiä, sataman palvelut ovat mitä todennäköisimmin kalliita, sillä miten muuten kuin satamassa voidaan nostaa kontti laivalta pois ja siirtää se purkupaikalle tulliasiat muistaen? Juuri tällaisista nyansseista rakentuu nykyaikainen meriteitse tapahtuva kuorman toimitus. Merenkulussa on kaikkea mielenkiintoista ja on haasteellistakin, ja tämän maailman oppii vain tekemällä. Houkuttaako meriammatti? Siinä on upea tulevaisuus.